Πολιτική Απορρήτου – Cookies – Προσωπικά Δεδομένα (GDPR)

Ποιοι είμαστε

Η ιστοσελίδα theasishotel.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος παρουσίασης, διάθεσης και πώλησης υπηρεσιών και προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία Γεώργιος Μπέλλος – Κωνσταντίνος Σιντόρης ΟΕ,  με έδρα    την Παραμυθιά Θεσπρωτίας και στο εξής θα αναφέρεται ως εταιρία. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.theasishotel.gr καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η εταιρία μας.

Πολιτική Απορρήτου

Στην προσπάθειά μας να εναρμονιστούμε πλήρως με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανανεώσαμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθεί η εταιρία μας.

Προσωπικά Δεδομένα

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες και υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Τόπου της Εταιρίας μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες (newsletters, διαγωνισμοί, forums, blogs, κλπ.) για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, στην οποία έχετε ήδη ρητά συγκατατεθεί, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέες υπηρεσίες και προϊόντα μας.

Η Εταιρία μας σέβεται απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Δημιουργών, Καταναλωτών, Χρηστών και Επισκεπτών τα οποία καταχωρούνται σε αυτήν και διασφαλίζει ότι το «theasishotel.gr» είναι σύννομο προς τις διατάξεις του Ν.2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,του Ν.3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες» και  του GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία επιβεβαιώνει ότι η τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή/και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Νόμο και μόνο κατόπιν δικής σας ρητής ειδικής συναίνεσης που δίδεται με την παρούσα, και αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος «theasishotel.gr» και την παροχή των επιμέρους υπηρεσιών που έχετε ζητήσει.

Η Εταιρία επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για χρήση μη ειδικώς εξουσιοδοτημένη από εσάς, ούτε να αποστείλει ή γνωστοποιήσει σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με το «theasishotel.gr» τα εν λόγω στοιχεία σας χωρίς τη δική σας ρητή και ειδική συναίνεση προς τούτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (π.χ. Συνεργαζόμενες Εταιρίες Αποστολής) ή είναι υποχρεωτική με βάση το Νόμο.

Επίσης, κατά την πλοήγησή σας ή/και χρήση των υπηρεσιών του «theasishotel.gr», η Εταιρία δύναται να συλλέγει πληροφορίες από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, τον φυλλομετρητή σας (browser) και τη διεύθυνση του παρόχου Διαδικτύου (IP) για την μέτρηση της επισκεψιμότητας, την διαμόρφωση ιστορικού παραγγελιών και αγοραστικού ενδιαφέροντος επί σκοπώ βελτίωσης των υπηρεσιών της ή τήρησης εσωτερικού λογιστικού αρχείου.

Το «theasishotel.gr» επιτρέπει σε όσους έχουν εγγραφεί, έχοντας δώσει προσωπικά τους στοιχεία, να έχουν πρόσβαση στο αρχείο όπου τηρούνται τα προσωπικά τους δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν και φυλάσσονται κατά τα ανωτέρω και να προβαίνουν σε διορθώσεις, διαγραφές, τροποποιήσεις και προσθήκες των δεδομένων και πληροφοριών που έχουν υποβάλλει σε αυτό.

Που αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στο παρόν, τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Επεξεργασία των δεδομένων σας

Μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων σας στοχεύουμε στο να δημιουργήσουμε και την αρτιότερη πρόταση υπηρεσιών για την δική σας εξατομικευμένη περίπτωση.

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Η εταιρεία μας συλλέγει αυτοματοποιημένα προσωπικά δεδομένα από τους πελάτες και κάθε εξατομικευμένη χρήση που υπόκειται σε αυτήν γίνεται για λόγους που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και για τη λήψη αποφάσεων προς όφελος όλων. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων είναι για τους εξής λόγους:

  • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι, ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί επίσης λογισμικό συλλογής στατιστικών στοιχείων για την καλύτερη κατανόηση των στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα, την προέλευση και, γενικότερα, τη φύση των επισκέψεών του. Συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες και τις αποθηκεύουμε σε αρχεία καταγραφής. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν διευθύνσεις IP, τύπο προγράμματος περιήγησης, σελίδες παραπομπής / εξόδου, λειτουργικό σύστημα, ημερομηνία / ώρα επισκεψιμότητας και δεδομένα clickstream. Θα συλλέγουμε επίσης πληροφορίες για συγκεκριμένες συσκευές (όπως η έκδοση του λειτουργικού συστήματος). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσουμε τις τάσεις, να διαχειριστούμε τον ιστότοπο και να παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο.

  • ΣΧΟΛΙΑ

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων και επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του παράγοντα χρήστη του προγράμματος περιήγησης, για να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων

  • ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Εάν ανεβάσετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να κατεβάσουν και να εξαγάγουν οποιαδήποτε δεδομένα τοποθεσίας από εικόνες στην ιστοσελίδα.

  • ΦΟΡΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου της Εταιρείας, όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας. Όλα τα δεδομένα κρυπτογραφούνται και υποβάλλονται σε μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (TLS-protected, κοινώς γνωστό ως SSL) χρησιμοποιώντας το Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) και αποθηκεύονται στον κεντρικό υπολογιστή που φιλοξενεί την ιστοσελίδα. Στη συνέχεια, τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία αποκρυπτογραφούνται στους υπολογιστές και τις συσκευές της Εταιρείας.

  • COOKIES

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που αποθηκεύεται στον υπολογιστή ενός χρήστη για σκοπούς τήρησης αρχείων. Η Εταιρία συνήθως χρησιμοποιεί cookies για να σας διευκολύνουμε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας. Ένα session cookie λήγει όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Ένα μόνιμο cookie παραμένει στον σκληρό σας δίσκο για μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν επιστρέψετε στην ιστοσελίδα μας για να σας αναγνωρίσουμε ή/ και να σας επιτρέψουμε να συνδεθείτε. Μπορείτε να καταργήσετε τα μόνιμα cookies ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο αρχείο βοήθειας του browser σας. Αν απορρίπτετε τα cookies, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, αλλά μπορεί κάποια τμήματα της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να μην λειτουργούν ομαλά.

Μπορείτε να δείτε/διαγράψτε τα cookies που χρησιμοποιούμε εύκολα, ακολουθώντας την κατεύθυνση κάθε Browser:

Περισσότερα για τα cookies –http://www.aboutcookies.org 

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε συσκευές, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε  τι εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε συσκευές, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή κάνοντας κλικ στο λεκτικό Απόρρητο που βρίσκεται κάτω και δεξιά στην οθόνη σας. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να αρνηθείτε να συναινέστε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας πριν συναινέσετε.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται απεριόριστα. Αυτό γίνεται έτσι ώστε να μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να εγκρίνουμε αυτόματα τα σχόλια παρακολούθησης, αντί να τα κρατήσουμε σε ουρά έγκρισης..

Για χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπό μας (αν υπάρχει), αποθηκεύουμε επίσης τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχουν στο προφίλ χρήστη. Όλοι οι χρήστες μπορούν να δουν, να επεξεργαστούν ή να διαγράψουν τα προσωπικά τους στοιχεία ανά πάσα στιγμή (εκτός από το αν μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές ιστότοπων μπορούν επίσης να δουν και να επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες.

Δικαιώματα πάνω στα δεδομένα σας

Aν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που μας έχετε παράσχει. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διορθώσουμε/διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Δικαίωμα αντίρρησης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με βάση το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερτερούν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Δικαίωμα ένστασης για άμεσο μάρκετινγκ

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

Μπορείτε να εκφράσετε την επιθυμία σας επικοινωνώντας μαζί μας.

Δικαίωμα περιορισμού

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και έως ότου η εταιρεία μας επαληθεύσει την ακρίβεια τους.
Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή τους ζητώντας αντ’ αυτού να περιορίσετε τη χρήση τους. Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για να δημιουργήσετε, να ασκήσετε ή να υποστηρίξετε νομικές αξιώσεις
Όταν αντιτίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την εταιρεία μας, με βάση το έννομο συμφέρον της τελευταίας και μέχρι να εξακριβωθεί η ύπαρξη των παράνομων λόγων της εταιρείας μας που υπερισχύουν των ελευθεριών ή των δικαιωμάτων σας.

Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Εάν πιστεύετε ότι η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα δεδομένα σας εσφαλμένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου μας:

Ίσως χρειαστεί να τροποποιήσουμε την Πολιτική Απορρήτου μας. Η πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου είναι πάντα διαθέσιμη στον ιστότοπό μας.

Επιπλέον Πληροφορίες

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Προκειμένου να προστατεύσουμε το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζετε μέσω της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, διατηρούμε φυσικές, τεχνικές και οργανωτικές διασφαλίσεις. Ενημερώνουμε και δοκιμάζουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε συνεχή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο στο προσωπικό που χρειάζεται να γνωρίζει αυτές τις πληροφορίες για να σας προσφέρει προνόμια και υπηρεσίες. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας στη σημασία της εμπιστευτικότητας και της διαφύλαξης της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των πληροφοριών σας. Δεσμευόμαστε να λάβουμε τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα για να επιβάλουμε την εμπιστευτικότητα του προσωπικού μας. Όλη η κυκλοφορία δεδομένων μεταξύ του ιστότοπου της Εταιρείας και του προγράμματος περιήγησής σας είναι κρυπτογραφημένη χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο HTTPS.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει κατά διαστήματα. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου για αυτές τις αλλαγές. Αντ ‘αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής.