Είναι ένα φρούριο στο κέντρο της κωμόπολης και χρονολογείται μεταξύ 18ου και 19ου αιώνα. Αποτελεί έναν από τους καλύτερα διατηρημένους πύργους του είδους του.facebook-linktripadvisor