Τα χωριά του Σουλίου αποτελούν ζωντανό παράδειγμα της παράδοσης της περιοχής. Σε αυτό το βραχώδες μέρος μπορεί κανείς να απολαύσει το τραχύ και ιδιαίτερο τοπίο της περιοχής.facebook-linktripadvisor